Manlig energi.

Handsome groom, give her room….Though she needs you more than she loves you”. Morrisey

De två energier som är närmast människan är den kvinnliga och den manliga. Det har inte inget med pojkar och flickor göra. Dessa två energier måste vara i balans, även om en kan vara mer påtaglig. 

Den kvinnliga energin är mer kopplad till alltet, till skapelsen, till universum. Den manliga energin är mer grundad i elementen. Dess roll är att stödja den kvinnliga energin och kunna skapa trygghet.

När det gäller personlig utveckling, spirituellt eller i annat, så är det den kvinnliga energin som dominerande. Det är oftast den som ges företräde inom all form av utveckling. Kosmos vill tydligen ha det så.

Men det betyder inte att den manliga automatiskt ser sin mening och plats i dagens samhälle. Omvärlden ställer nya krav och har andra behov.

Precis som den kvinnliga energin behöver den manliga en boost för att utvecklas och förstå, förstå sin roll, sitt syfte och se de framtida mål man vill nå. 

 

-Första delen:

“Tänk om du inte har det du har…” Om farorna med att identifiera sig.

Du vaknar på morgonen. Du vet vad du har. Du har en partner. Du har en lägenhet. Du har ett jobb, en syssla. Du har barn. Kanske barnbarn. Du har dina favoritprylar.

Vi sätter oss i en annan situation. Du är född i en annan kultur. Du har ett annat jobb, ett annat boende. Din ekonomiska situation är en helt annan. 

Hur ser din situation ut? Vem är din partner? Var jobbar du med? Har du barn? Vilka är de?

Distansen till det du identifierar dig med skapar utrymme till att förstå. Förstå att du inte är det som omger dig. Den identitet är inte du. Du är mer än det du gör och har.

Relationerna med nära och kära klarnar efter man distanserats egots ägandebegär.

 

-Andra delen:

“Allt är ingenting.” Vi lär oss att förstå  -Det som inte är.

Vi lär oss att skapa distans till det brus som står i vägen för vår egna närvaro. Den som är vägledande för ditt liv.

Vi funderar på vad vi bör vara tacksamma för och uppmärksammar det inom oss.

Vi frågar oss vad är vårt egentliga mål. En frågeställning som kommer att belysa en del problem. 

 

-Tredje delen:

Du är här för dem. Den manliga energin är till för att leda och vårda. Vårda det som kommit under dess vingar, oavsett vad eller vem det är. Övergripande snarare än i detalj.

Du kommer i andra hand. Där är din plats och yttre trygghet. Din inre trygghet är redan på plats. I den tryggheten kan du leda andra.